លក់ ផ្ទះល្វែង
Meanchey Stueng Mean chey 1

លេខកូដយោង

8 បន្ទប់

165.000 $

លក់ ផ្ទះល្វែង Meanchey Stueng Mean chey 1

សង្ខេប

  • លេខយោង 3123321
  • បន្ទប់ 8 បន្ទប់

Similar properties