លក់ ផ្ទះល្វែង
Meanchey

លេខកូដយោង

87.000 $

លក់ ផ្ទះល្វែង Meanchey

សង្ខេប

  • លេខយោង 3185913

Similar properties