លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន
Por Sen Chey

លេខកូដយោង

240 m²

60.000 $

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Por Sen Chey

សង្ខេប

  • លេខយោង 3253270
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 240 m²

Similar properties