លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម
Toul Kork Boeung Kak 1

លេខកូដយោង

21 បន្ទប់

$ 2,800,000

ដី និង​ អគារសម្រាប់លក់

-ទំហំដី: 10m x 31.6m: 316sq.m
-តម្លៃសម្រាប់លក់: $2,800,000
-ចំនួនបន្ទប់: 21 បន្ទប់
-ចំនួនជាន់: 9 ជាន់
-សង្កាត់: បឹងកក់១
-ខណ្ឌ: ទួលគោក
-ទីក្រុង​: ភ្នំពេញ
-ប្លង់: ប្លង់រឹង
ទីតាំងល្អសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្ម

សង្ខេប

  • លេខយោង 3375495
  • បន្ទប់ 21 បន្ទប់
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត

សេវាកម្ម

  • អាងហែលទឹក

Similar properties