ជួល ខុនដូ Chroy Changvar
ជួល ខុនដូ Chroy Changvar
ជួល ខុនដូ Chroy Changvar
ជួល ខុនដូ Chroy Changvar
ជួល ខុនដូ Chroy Changvar
ជួល ខុនដូ Chroy Changvar
ជួល ខុនដូ Chroy Changvar
ជួល ខុនដូ Chroy Changvar
ជួល ខុនដូ Chroy Changvar
ជួល ខុនដូ Chroy Changvar
ជួល ខុនដូ Chroy Changvar
ជួល ខុនដូ Chroy Changvar

ជួល ខុនដូ
Chroy Changvar Chroy Changvar

លេខកូដយោង

1 បន្ទប់

67 m²

500 $

ជួល ខុនដូ Chroy Changvar Chroy Changvar

សង្ខេប

  • លេខយោង 3385246
  • បន្ទប់ 1 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 67 m²
  • ផ្ទៃដី​សរុប 67 m²

Similar properties