លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Kampong Cham Kampong Cham

លេខកូដយោង

1041 m²

800.000 $

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Kampong Cham Kampong Cham

សង្ខេប

  • លេខយោង 3564078
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1041 m²