លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sen Sok
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sen Sok
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sen Sok
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sen Sok
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sen Sok
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sen Sok
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sen Sok
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sen Sok
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sen Sok
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sen Sok
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sen Sok
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sen Sok
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sen Sok
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sen Sok
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sen Sok
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sen Sok
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sen Sok
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sen Sok
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sen Sok
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sen Sok

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម
Sen Sok Phnom Penh Thmey

លេខកូដយោង

885 m²

5.000.000 $

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sen Sok Phnom Penh Thmey

សង្ខេប

 • លេខយោង 3602141
 • ក្រទ្បាផ្ទៃ 885 m²
 • លក្ខខណ្ឌ ទាមទារពង្រឹងទិន្នន័យ

នៅជិត

 • រថយន្តក្រុង
 • ហាង
 • បឋមសិក្សា
 • កណ្តាលក្រុង
 • មន្ទីរពេទ្យ/គ្លីនិក
 • ឧទ្យាន
 • ផ្សារទំនើប
 • កីឡាវាយកូនគោល
 • មធ្យមសិក្សា
 • ព្រ​លាន​យន្តហោះ
 • សាកលវិទ្យាល័យ

Similar properties