ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh

ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម
Daun Penh Phsar Thmei III

លេខកូដយោង

935 m²

11.000 $

ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh Phsar Thmei III

សង្ខេប

 • លេខយោង 3814900
 • ក្រទ្បាផ្ទៃ 935 m²
 • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

នៅជិត

 • រថយន្តក្រុង
 • ហាង
 • បឋមសិក្សា
 • កណ្តាលក្រុង
 • មន្ទីរពេទ្យ/គ្លីនិក
 • ឧទ្យាន
 • ផ្សារទំនើប
 • កីឡាវាយកូនគោល
 • មធ្យមសិក្សា
 • ព្រ​លាន​យន្តហោះ
 • សាកលវិទ្យាល័យ

Similar properties