ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork

ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម
Toul Kork Boeung Salang

លេខកូដយោង

1.300 $ / ខែ

ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork Boeung Salang

សង្ខេប

  • លេខយោង 4057651

នៅជិត

  • ហាង
  • បឋមសិក្សា
  • កណ្តាលក្រុង
  • មន្ទីរពេទ្យ/គ្លីនិក
  • ឧទ្យាន
  • ផ្សារទំនើប
  • មធ្យមសិក្សា
  • ព្រ​លាន​យន្តហោះ
  • សាកលវិទ្យាល័យ

Similar properties